6 thoughts on “July 25, 2020

  1. Det som händer utanför bilderna blir väldigt intressant när du valt att komponera bilderna som dessa, man undrar ju vad det är de gör eller är på väg till. Och så din förmåga till höga kontraster som jag tycker så mycket om…

    Liked by 1 person

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s