October 28, 2020

October 28 2020 – Self portrait.

Ljuset bränner

på hud av koppar

när nålen fräter

ända in i själen

och allt suddas ut.

_______________

The light is burning

On skin of copper

When the needle corrodes

Straight into the soul

And everything is erased.

© Malin Ellisdotter

2 thoughts on “October 28, 2020

  1. Det är ett slags främlingskap i dessa bilder som jag missade i de små bilderna på insta, ett främlingskap både kring sig själv och den bild andra ser av en. En förändring som man själv inte tycker om? Det är spännande att det blir så mycket mer som syns här och så har jag tyckt även med andras bilder vid jämförelse.

    Liked by 1 person

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s