8 thoughts on “November 24, 2019

  1. Så levande oskärpan och dimman (andning på linsen?) gör trädet, de ser nästan ut att utföra någon slags rituell dans. Den bild du valt att göra lite större påminner faktiskt om ett av dina självporträtt med en av dina masker. Mycket intressant med en mytisk känsla.

    Liked by 1 person

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s