April 7, 2020

April 7 2020 – Habo, Sweden.

Ibland faller man på rygg som en skalbagge och blir liggande med benen mot skyn.

___________________________________________________________________

Sometimes you fall on your back like a beetle and you end up lying there with your legs toward the sky.

© Malin Ellisdotter

4 thoughts on “April 7, 2020

  1. Ja nog känner man sig golvad ibland, samtidigt är ju bilden så ljus så svårt att tänka bort det positiva här. Och oftast kravlar man sig ju upp igen med viss möda.

    Liked by 1 person

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s