4 thoughts on “November 9, 2020

  1. En bild med steam punk-känsla, här kan man välja om man vill se den glada filuren eller den sura. Hjulen snurrar på och det är bara att hänga med… På ett vis känns bilden väldigt gammal, som från en svunnen tid från industrialismens begynnelse.

    Liked by 1 person

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s